علی اکبر ابوترابی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۰۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۲۱۸۶۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
آدرس موسسه: