مهدی کیادلیری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲۶۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: مازندران
شهر: چالوس
تلفن موسسه: ۰۱۱۵۲۲۲۵۱۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۵۶۵۶۹
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: - تشخیص و ارزیابی اراضی جنگلی و مراتع - برآورد خسارت وارده به مراتع و جنگلها
آدرس موسسه: مازندران چالوس خ طالقانی- آبرنگ- کوچه مسجد پلاک ۲۴۳