محمدصدیق آجیلی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۶۵۹۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ توديع
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۳۳۶۲۳۵۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۷۱۹۴۰۰
رشته کارشناسی: امور ثبتی
صلاحیت: رتبه 2 - تطبیق مساحت، حدود، حقوق و تشخیص اختلافات، تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت و تعیین قیمت و بررسی صحت اجرای تشریفات ثبتی، تفکیک، تقسیم، افراز املاک مشاع و مواد 140.147 و 148، نقشه برداری ثبتی، ارزیابی املاک مربوط به واحدهای مسکونی.
آدرس موسسه: سنندج شالمان خ ایثارگران کوی کشاورزی