مهران اسمعیلی کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۳۸۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۵۳۵۷۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۶۵۴۲۰۰
رشته کارشناسی: جنگل و مرتع
صلاحیت: -برآورد ارزش اقتصادی و قیمت منابع تولیدی از مراتع و جنگل ها -تفسیر نقشه ها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در منابع طبیعی -تعیین خسارت وارده به منابع با ارزش ژنتیکی گیاهی در جنگل ها و مراتع