پرویز احمدی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۹۵۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۷۳۰۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۳۸۹۳۰
رشته کارشناسی: نفقه
صلاحیت: -تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب -تعیین اجرت المثل و ایام نحله -تعیین مهرالمثل
آدرس موسسه: کرج میدان آزادگان بلوار امام رضا نبش اردلان ۲ ساختمان سرو ط ۱