حسن علی ابراهیمی قوام ابادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۵۵۱۶۸۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۰۳۲۲۱۲
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی).- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی.
آدرس موسسه: اهواز خ زند بین ادهم و کدمی خراط کوچه شاکری بن بست پ۲۳۵