جواد احمدپور ترکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۷۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: مازندران
شهر: جویبار
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۲۰۴۳۸۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۳۹۷۷۳
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.- تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی.
آدرس موسسه: بابل جاده قدیم آمل روستای ترک محله خ شهید احمدپور خ نجارکلا