جان بابا اسلامی فارسانی کارشناس فرش
شماره پروانه: ۴۵۰۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۳۶۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۷۷۵۷
رشته کارشناسی: فرش
صلاحیت: - تعیین نوع بافت و محل بافت فرش. - تعیین قیمت و ارزش گذاری انواع فرش نو. - تعیین نوع و مواد بکار رفته در تولید و بافت فرش.
آدرس موسسه: فارسان خ شهید رجایی روبروی بانک صادرات ۶۹۰