ابوالفضل ازاد فلاح کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۵۳۹۶
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۵۳۵۴۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۲۳۳۷۲
رشته کارشناسی: ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
صلاحیت: رتبه 3 - بررسی و تفسیر اختلافات ناشی از مفاد قراردادهای اقتصادی داخلی و خارجی (تا سقف پنج میلیارد ریال) - تجزیه و تحلیل و تعیین هزینه ها و سود و میزان بازدهی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در سطح کلیه موسسات و بنگاه‌ها (تا سقف پنج میلیارد ریال) - ارزشیابی حق کسب و پیشه، مکان های تجاری و اداری و بازرگانی (تا سقف پنج میلیارد ریال) - بررسی امور مربوط به کلیه دریافت ها و پرداخت های قراردادهای داخلی و خارجی در سطح کلیه موسسات و بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی (تا سقف پنج میلیارد ریال) - بررسی و تحقیقات امور مربوط به بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی