سیدمحمد اعرابی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: یزد
شهر: تفت
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۴۴۰۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۰۷۵۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: - تشخیص اراضی دایر ، بایر و موات - تشخیص و ارزیابی اراضی جنگلی و مراتع - برآورد خسارت وارده به مراتع و جنگلها- بررسی کیفیت مواد غذایی - تعیین و ارزیابی خسارت وارده به کارخانجات مواد غذایی - ارزیابی و قیمت گذاری تاسیسات، کارخانجات و ماشینآلات مواد غذایی-ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی -ارزیابی و قیمت گذاری بذر و گیاهان زراعی -تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی- بررسی علل و عوامل ایجادکننده فساد - ارزیابی کمی و کیفی مواد غذایی و محصولات تولیدی و تشخیص علل احتمال بروز خسارت -اظهارنظر در خصوص ایجاد و طرح تفصیلی کارخانجات تولید مواد غذایی -تفسیر نقشه ها، عکس ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی -ارزیابی و قیمت گذاری و اجرت المثل زمین های تحت کشت گیاهان زراعی و باغی -ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
آدرس موسسه: یزد-صفائیه-خ عدالت-روبروی تالار فرهنگیان-پلاک۴۰