محمود محمدی اشکفتکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۹۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۶۶۵
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: -تشخیص کیفیت کمپوست -بررسی و برآورد آلودگی آب ، خاک ، هوا و خسارت وارده به آن ها -ارزیابی و برآورد چاه ها، قنوات و سایر منابع آب های زیرزمینی و تعیین قدمت آن ها -برآورد و تعیین میزان آب مورد نیاز برای هر یک از محصولات کشاورزی -ارزیابی و قیمت گذاری چاه -تعیین نوع اراضی از نظر خاکشناسی
آدرس موسسه: شهرکرد خ سعدی غربی کوچه ۸۰پلاک ۱۳ طبقه اول