علی احمدزاده کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۴۵۴۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۳۵۷۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۰۸۴۹۷
رشته کارشناسی: وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
صلاحیت: - بررسی علل (قانونی و فنی وسیله) تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی. - ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی.- تشخیص اصالت وسائط نقلیه موتوری زمینی. - بررسی علل (قانونی و فنی وسیله) تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی. - ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تشخیص اصالت وسائط نقلیه موتوری زمینی.
آدرس موسسه: تهران-خ اشرفی اصفهانی بالاتراز پونک کوچه ۵پ۲۸ واحد۲