حمید آخوندی کارشناس امور پیراپزشکی
شماره پروانه: ۲۸۴۵
اعتبار: فعال
استان: کرمان
شهر: رفسنجان
تلفن موسسه: ۰۳۹۱۴۲۲۶۶۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۳۹۷۰۲
رشته کارشناسی: امور پیراپزشکی
صلاحیت: اظهار نظر در مورد عدم صلاحیت حرفه ای و انظباط حرفه ای اظهارنظر در مورد انجام اقدامات لازم در بخش مراقبت های ویژه و اتاق عمل اظهارنظر در مورد چگونگی تغذیه بیماران و امتناع از اظهارنظر در مورد قصور ئر اجام وظیفه پرستاری اظهارنظر در مورد کنترل هویت نوزاد هنگام تحویل به والدین اظهار نظر در مورد خودداری از کمک به مددجویان اورژانسی اظهارنظر در مورد حریم شکنی یا تجاوز به حریم و خلوت بیمار بستری در بخش اظهارنظر در مورد محافظت های مرسوم سیستم توزیع دارو در بخش و تاخیر دادن دارو اظهارنظر در مورد صدمات وارده به بیمار شامل افتادن - سوختن - اشتباهات دارویی - ضرب و جرح و بستن غیرقانونی بیمار اظهارنظر در مورد کوتاهی در اطلاع دادن وضعیت بیمار به پزشک و عملکرد به موقع در موارد اورژانس اظهارنظر در مورد دستکاری پرونده بیمار اظهارنظر در مورد اجتناب از درمان یا پایان دادن به زندگی بیماران بدحال ( اتانازی ) اظهارنظر در مورد همکاری در سقط غیرمجاز اظهارنظر در مورد تجویز یا تزریق دارو بدون مجوز پزشک یا تزریق دارو در محلی که باعث آسیب اعصاب محیطی می گردد اظهارنظر در مورد نظارت و کنترل مراقبت از جسد طبق موازین شرعی اظهارنظر در مورد انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها اظهارنظر در مورد حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه پرستاری اظهارنظر در مورد انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای حرفه پرستاری و ثبت وپیگیری آن اظهارنظر در مورد حفظ سر حرفه ای و حفظ اطلاعات پرونده بیمار اظهارنظر در مورد سوء استفاده از اختیارات شغلی اظهارنظر در مورد چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و داروها در بخش اظهارنظر در مورد کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت کاری
آدرس موسسه: رفسنجان-خ مدرس شمالی-شهرک شهدای غدیر