جعفر شیخ زاده قازیار کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۸۹۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۱۷۲۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۲۶۶۴
رشته کارشناسی: ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
صلاحیت: 1-1) ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات برقی کارخانجات 2-1) ارزیابی و تعیین خسارت سیستم های حفاظتی، کنترل و ابزار دقیق کارخانجات 3-1) ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات و تجهیزات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی 6-1) ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات کارگاهی 5-1) ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات مکانیکی (آب،هوا،بخار وگاز) کارخانجات 7-1) ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات عمرانی و راه سازی