حمید مجاهد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۱۳
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ توديع
استان: همدان
شهر: تویسرکان
تلفن موسسه: ۰۸۱۳۸۲۴۰۸۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۱۲۲۶۰۳
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت: رتبه 2 - انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی و دولتی با درآمد کل سالیانه تا سقف دویست میلیارد ریال. - انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی و اشخاص حقیقی و شرکتهای دولتی. - انجام حسابداری طرحهای عمرانی. - انجام حسابرسی طرحهای عمرانی.
آدرس موسسه: تویسرکان-بلوار شهیدبهشتی-پشت کمیته سابق انتهای کوچه گل برگ شرقی