علی اربابی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۰۰۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۰۸۶۰
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی).- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی.- بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی. - امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری. - رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران مشاوران و کار فرمایان در امور تخصصی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی. - ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان. - نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی. - تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر از نظر ساختمانی.
آدرس موسسه: کرمان -چهار راه طهماسب آباد -ابتدای بلوارفردوسی- بین کوچه ۱۱ و ۱۳- مجتمع نور- طبقه سوم