سمیرا طهماسبی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۳۵۹۵۸
تلفن همراه: ۰۹۳۷۸۸۰۹۸۱۹
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت: رتبه 1 مشاوره و تهیه گزارش های مالی از قبیل امکان سنجی مربوطه برای کلیه فعالیت های پولی اعم از ارزی و ریالی ارائه نظر کارشناسی در خصوص اختلافات کمی و کیفی بین ارکان نهادهای پولی، بانک مرکزی و بانک ها و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نظر کارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف قراردادهای عقود اسلامی، برداشت از حسابها، حواله ها، خدمات الکترونیک، دارای ها و خدمات امانی، سود سپرده های دیداری و غیردیداری، سود تسهیلات، گشایش اعتبار و ضمانت های ریالی تا هر سقف ممکن (بر اساس اصل مبالغ) ارائه نظر کارشناسی در خصوص ظهرنویسی، انتقال دیون، وثایق و تضامین و تعهدات مشتریان، مطالبات مشکوک الوصول، وجوه التزام و جرائم، امور مربوط به صرافی ها، گشایش اعتبار و ضمانت نامه ارزی تا هر سقف ریالی و ارزی (بر اساس اصل مبالغ)
آدرس موسسه: البرز کرج رجایی شهر-کوی اتحاد-خ فروردین شمالی-پ ۱۵۹ ساختمان شقایق واحد ۳