زهرا مسعودی امین کارشناس فیلم سازی، عکاسی و امور سینمایی
شماره پروانه: ۲۱۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۷۰۹۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۳۶۳۷
رشته کارشناسی: فیلم سازی، عکاسی و امور سینمایی
صلاحیت: بررسی وشناسائی موضوع فیلمهای سینمایی وتلوزیون طبقه بندی کیفی فیلم ها سینمائی وتلوزیون -ارزیابی فیلم ها عکس ها وتصاویر از نظر تاثیرات اجتماعی آنها -تجزیه وتحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم ها عکس ها -اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاههای عکس وجشنواره فیلمهای سینمائی ورعایت بی طرفی در داوری آن -بررسی کیفیت و چگونگی عکس برداریها تعیین نوع و نوع مونتاز و جعلی و تقلبی بودن عکسها و تصاویر تعیین نوع عکس ها و قدمت آنها
آدرس موسسه: شهرک غرب فاز ۱ خ ایران زمین خ گلستان شمالی کوچه ۳۰۳ پلاک۱ ط ۲