یوسف اسحقی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۲۱۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۱۱/۱۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۹۵۲۰۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۹۹۸۱۲۶
رشته کارشناسی: باغبانی
صلاحیت: تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی باغات برآورد مقدار محصول تولیدی در باغات و اشجار- ارزیابی و قیمت گذاری باغ های مثمر ، درختان غیرمثمر و چمن - ارزیابی و قیمت گذاری درختان زینتی، درختچه های زینتی و بوته های گل زینتی پارک ها (در داخل محدوده شهرها و روستاها) و خیابان ها - ارزیابی و قیمت گذاری تاسیسات گلخانه ای - ارزیابی و قیمت گذاری نهال های گلخانه ای اصلاح شده از طریق اصلاح نباتات کلاسیک - تشخیص اراضی بایر، دایر و موات باغی- ارزیابی و قیمت گذاری باغ های مثمر ، درختان غیرمثمر و چمن - ارزیابی و قیمت گذاری درختان زینتی، درختچه های زینتی و بوته های گل زینتی پارک ها (در داخل محدوده شهرها و روستاها) و خیابان ها - ارزیابی و قیمت گذاری تاسیسات گلخانه ای - ارزیابی و قیمت گذاری نهال های گلخانه ای اصلاح شده از طریق اصلاح نباتات کلاسیک - تشخیص اراضی بایر، دایر و موات باغی -تفسیر نقشه ها، عکس ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی -مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای) -تشخیص حدود ثبتی در خصوص اراضی کشاورزی -ارزیابی ساختمان و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد -تغییر کاربری و استعداد اراضی کشاورزی