هامان اصولی تالش کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۲۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۷۷۵۵۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۴۳۷۷۵
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی.
آدرس موسسه: گیلان-رشت-گلسار -خ ۱۷۱ -فرعی اول -ساختمان برنا -طبقه اول