محمد حسین اردکانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۴۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۷۲۵۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۶۷۷۲
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزینه های ساختمانی. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.
آدرس موسسه: قزوین-سرتک-بلوارشهیدلشکری-کوچه پردیس۱۲-پلاک۳۴طبقه۴