سهراب محمدزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۴۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۳۰۵۰۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۹۱۰۱۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.- تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی. - ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی. - نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی. - امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری. - تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر از نظر ساختمانی.
آدرس موسسه: تهران-امامزاده حسن-میدان بهاران-خیابان شهید حمیدعسگری غربی-روبروی فروشگاه شهروند-پلاک۲۱