روح الله مهری امام قیسی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۷۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۶۵۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۷۵۹
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه برداری
صلاحیت: رتبه 2 تطبیق مساحت ، حدود ، حقوق املاک و تشخیص اختلافات ، تعارض اسناد مالکیت ، اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی ، تفکیک ، تقسیم ، افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی املاک و واحدهای آپارتمانی و اداری و زمین با کاربری مسکونی.
آدرس موسسه: بروجن میدان امام حسین (ع) (مرکزی ) پاساژ آپادانا ط دوم دفتر کارشناسی