سهیل اکبرشهریاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۱۵۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ فعال
استان: اصفهان
شهر: شاهین شهر
تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۲۵۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۰۹۷۲۷
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: - برآورد میزان تولید، خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی - برآورد هزینه های تولید و قیمت گذاری محصولات کشاورزی -ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی -تشخیص اراضی دایر، بایر و موات -ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها، سیلوها، سردخانه ها و محموله های وارداتی محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
آدرس موسسه: اصفهان خ شاهین شهر خ شهید بهشتی غربی بین ۱۲ و ۱۳ غربی پ۵۰ ط اول