اسداله ابدالی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۸۴۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۴۲۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۹۴۳۰
رشته کارشناسی: نفقه
صلاحیت: -تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب-تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب -تعیین اجرت المثل و ایام نحله -تعیین مهرالمثل
آدرس موسسه: لرستان خرم آباد میدان ۲۲بهمن فاز ۱خ صبا (هندیکم)خ صبا نرسیده به چهار راه صبا ط۲