محمد مرادی فرادنبه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۵۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۹۲۴۵
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران مشاوران و کار فرمایان در امور تخصصی.
آدرس موسسه: شهر کردمیدان معلم بلوار معلم بلوار سیمه نرسیده به خ جانبازان جنب مشاوره املاک قصر رویا