مصطفی سهرابی اطهر کارشناس نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۰۷۵۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۲۳۰۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۴۶۲۴۲
رشته کارشناسی: نقشه برداری
صلاحیت: -تهیه نقشه رقوم دار(توپوگرافی) به مقیاس 1200 -تهیه نقشه هاس مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک -پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس هاس هوائی
آدرس موسسه: تهران-گیشا-خیابان ۱۷-پلاک۶۱-واحد۱۰