پریسا احمدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۸۸۷۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۷۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۳۳۸۸۳۶۴۹۳
رشته کارشناسی: امور گمرکی
صلاحیت: رتبه 2 - بررسی و اعلام نظر در مورد اسناد گمرکی. - بررسی و اعلام نظر در مورد ارزش گمرکی کالاها. - بررسی و اعلام نظر در مورد محاسبات گمرکی کالاها. - بررسی و اعلام نظر در مورد قانون صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن. - بررسی و اعلام نظر در خصوص اختلافات گمرکی فیمابین گمرک و صاحبان کالا.
آدرس موسسه: شهرچلیچه خیابان اصلی رو به روی کوچه آبمراد پ۱