فاطمه اسکندری کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۱۴۴
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۲۲۴۶۶۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۲۱۳۹۸۴
رشته کارشناسی: روابط کار و کارگری
صلاحیت: رتبه 2 - اظهارنظر در خصوص شکایات و اختلافات فیمابین کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار - اظهارنظر در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی
آدرس موسسه: اهواز-۲۰متری شهرداری-خ شهید عقیلی-خ۴-پلاک۱۰