بهرام احمدی چقاهستی کارشناس ‫(محصولات دامی ( پوست ، چرم ، سالامبور و روده
شماره پروانه: ۴۴۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۹۱۲۲۵۰۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۰۸۶
رشته کارشناسی: ‫(محصولات دامی ( پوست ، چرم ، سالامبور و روده
صلاحیت: - ارزیابی محصولات طیور شامل گوشت و تخم مرغ. - ارزیابی محصولات لبنی شامل شیر ، ماست، کره، پنیر و کشک و روغن حیوانی.