احداله احمدی پرگو کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۱۱۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۲۲۷۹۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۹۰۴۶
رشته کارشناسی: امور ثبتی
صلاحیت: رتبه 2 تطبیق مساحت ، حدود ، حقوق املاک و تشخیص اختلافات ، تعارض اسناد مالکیت ، اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی ، تفکیک ، تقسیم ، افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی املاک و واحدهای آپارتمانی و اداری و زمین با کاربری مسکونی.
آدرس موسسه: کرجج رجایی خ هفتم فاز دوم پ ۱۰۱ واحد ۶