هومن ارجمندی کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۳۷۴۵
اعتبار: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۸۱۲۲۳۳۹۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۱۰۲۵۲
رشته کارشناسی: مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
صلاحیت:
آدرس موسسه: قوچان -فرهنگیان شماره ۲ - بلوار استقلال - پ ۱۷