علی عادلی بهرام کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۲۰۷۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۱۰۳۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۱۱۹۴۱
رشته کارشناسی: وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
صلاحیت: - بررسی علل (قانونی و فنی وسیله) تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی.
آدرس موسسه: البرز-کرج-شهرک امام رضا(ع)خیابان تربیت۲۰-پلاک۱۵۶