علی دوستانی گلستانه کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۱۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۱۸۷۳۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۹۱۰۴۴۱
رشته کارشناسی: وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
صلاحیت: - بررسی علل (قانونی و فنی وسیله) تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی. - تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی.- ارزیابی قطعات وسائط نقلیه موتوری زمینی.
آدرس موسسه: البرز-کرج-محمدشهر-بلوارهمایون ویلا-تقاطع کهریزک-مجتمع مکونی ولیعصر-بلوکAطبقه۸واحد۱۵