یاشار سید مرتضائی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۶۷۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۷۷۰۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۴۶۷۹۸
رشته کارشناسی: تأسیسات ساختمانی
صلاحیت: 2-1) ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات مکانیکی ( آب ، هوا ، بخار ، گاز ) ساختمان ها 6-1) ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات تهویه، گرمایش و سرمایش
آدرس موسسه: البرز-کرج-میدان استاندارد-شهرک بعثت-بلوارحافظ-کوچه نیلوفر۳-مجتمع ونوس-واحد۶