ثریا اسماعیل پور کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۲۰۳۰
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: بوکان
تلفن موسسه: ۰۴۸۲۶۲۶۱۲۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۸۲۱۵۲۷
رشته کارشناسی: دامپروری و دامپزشکی
صلاحیت: - ارزیابی دام و محصولات دامی - تعیین و ارزیابی خسارت وارده به تاسیسات نگهداری دام - تاسیسات کشتارگاههای دام و طیور و خوراک و مکمل های غذایی آنها
آدرس موسسه: بوکانابتدای خ وحدت-روبروی مسافرخانه ایران نوداروخانه دامپزشکی دکتر اسماعیل پور