سیدصدرالدین شهنازی زاده کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۲۹۶۲
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۵۰۸۵۵۳-۰۹۱۲۱۴۶۳۵۴۴
تلفن همراه:
رشته کارشناسی: دامپروری و دامپزشکی
صلاحیت: