الهام خیاط کارشناس ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۳۶۷
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۰۵۲۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۶۷۳۳۱
رشته کارشناسی: ‫پزشکی
صلاحیت: اظهارنظر در مورد اعمال مجاز و غیرمجاز در مراکز درمانی و مطب های خصوصی براساس قوانین سازمان نظام پزشکی - تعزیرات و قوه قضائیه بررسی قصورات سازمانهای مرتبط ( اورژانس - آمبولانس - معلوین ذهنی و سالمندان ) اظهارنظر و بررسی حوادث و سوانح در محیط کار معاینات اولیه ومجدد مصدومین و مجروحین و اظهارنظر در مورد تعیین آلت ضرب و جرح صدور گواهی جسمانی جهت استخدام مستخدمین دولت صدور گواهی از کارافتادگی و تحمل کیفر و حبس و شلاق اظهارنظر در مورد حفظ اسرار حرفه ای و حفظ اطلاعات مربو به بیمار اظهارنظر در مورد عیوب و بیماریهای موجب فسخ نکاح اظهارنظر در مورد تشخیص سن حاملگی صدور گواهی تعیین سن واقعی معاینه ظاهری اجساد بدون انجام کالبد شکافی