حسین پوراسمعیلی فوشازده کارشناس ‫فیلم و عکاسی
شماره پروانه: ۳۷۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۲۲۵۲۸۱۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۷۵۲۷۸
رشته کارشناسی: ‫فیلم و عکاسی
صلاحیت: بررسی و شناسایی موضوع فیلم های سینمایی و تلویزیون طبقه بندی کیفی فیلمهای سینمایی و تلویزیون ارزیابی فیلمها عکس ها و تصاویر از نظر تاثیرات اجتماعی انها ارزیابی فیلم ها و عکسها و تصاویر از نظر هزینه های و دستمزدها تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلمها عکسها اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاههای عکس و جشنواره های فیلم های سینمایی و رعایت بی طرفی در داوری ان