شمس الملوک اروندی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۲۳۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۰۲۹۹۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۸۸۸۵۹
رشته کارشناسی: امور مالیاتی
صلاحیت: رتبه 1 - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به درآمد اشخاص حقیقی. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به اعمال قوانین مالیاتی. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به قراردادهای منعقده. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به ارث. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به درآمد اتفاقی. -بررسی و تشخیص مالیات بر عملکرد مالی (صورتهای مالی) شرکتهایی با حجم عملیات عمده و کلان ، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی.
آدرس موسسه: تهران-خ آزادی-بلوار ش اکبری-ساختمان ماد- پ ۱۱بلوک۴-زنگ ۱۵