مرتضی محسن زاده گنجی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۳۱۰
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۰۷۶۹۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۴۶۸۳۸
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت: رتبه 3 - انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی با درآمد کل سالیانه تا سقف بیست میلیارد ریال. - انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی.
آدرس موسسه: تهران بلوار آیت ا... کاشانی بلوار شقایق کوچه چهارم پرواز پلاک ۱۵واحد ۳