دانیال سوئی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۱۴۸۴
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۳۹۶۶۸
رشته کارشناسی: حفاظت محیط زیست
صلاحیت: -برآورد و تشخیص میزان آلودگی هوا -برآورد و تشخیص میزان آلودگی فاضلاب های صنعتی -برآورد میزان خسارت در اثر شکار جانوران وحشی -برآورد میزان خسارت به محیط زیست در اثر کاربرد زیاد سموم کشاورزی
آدرس موسسه: کرج-جهانشهر غربی کوچه شریفی- لاله -پلاک۲۵