میر مجتبی سید خلخالی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۳۲۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۳۶۶۹۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۰۴۳۰۳
رشته کارشناسی: امور ثبتی
صلاحیت: رتبه 1 تطبیق مساحت ، حدود ، حقوق املاک و تشخیص اختلافات ، تعارض اسناد مالکیت ، اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات ثبتی ، تفکیک ، تقسیم ، افراز املاک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی و اداری ، تجاری.
آدرس موسسه: تهران -شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع نیاش -پ ۰۶- واحد۲