اقدس کوهستانی کارشناس بررسی اسناد و مدارک
شماره پروانه: ۲۲۷۶
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۵/۱۴ فعال
استان: مازندران
شهر: ساری
تلفن موسسه: ۰۱۵۱۳۲۵۵۹۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۵۳۶۹۴۷
رشته کارشناسی: بررسی اسناد و مدارک
صلاحیت: رتبه 2 - بررسی ارزش اسناد و مدارک و تشخیص اصالت و نوع اسناد رسمی از عادی و قلمرو اعتباری آنها، تطبیق رونوشت با اصل اسناد و انطباق نحوه تنظیم اسناد با قوانین و مقررات
آدرس موسسه: ساری-انتهای خ دانش-خ آیت اله دستغیب-کوچه۸-پ۵۸