حسین اسکندری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۴۸۳۵۵
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
آدرس موسسه: