محمد محمدی زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۳۱۸
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: راه و ساختمان
آدرس موسسه: