امیر لامعی جوان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۳۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۵۴۰۲۰۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
آدرس موسسه: