وحید احمدزاده کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره پروانه: ۸۲۵۴۵۰
اعتبار: فعال
استان: البرز
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۰۵۸۹۳۱۵ _ ۰۲۶۳۴۴۹۵۰۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۵۸۹۳۱۵
رشته کارشناسی: کامپیوتر و فناوری اطلاعات
صلاحیت:
آدرس موسسه: جهانشهر بلوار ماهان مجتمع نگین ۱ ورودی سی ط ۲ واحد ۳