محسن اسدی جوزانی کارآموز راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۲۷۲۵۴
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۶۴۵۹۱۸ _ ۰۲۶۳۲۷۶۱۵۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۴۵۹۱۸
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: