غلامحسین روحی سرا کارشناس تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت
شماره پروانه: ۵۵۱۱
اعتبار: ۱۳۸۸/۱۱/۳۰ انصراف
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۵۵۷۰۸۹۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۶۶۵۵۴
رشته کارشناسی: تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت
صلاحیت:
آدرس موسسه: تهران خ قزوین خ شهید عظیمی پ۲۶